როგორ შეაფასებდით 2018 წლის, მთავრობის საქმიანობას?
დასრულებული
poll image