როგორ შეაფასებდით 2018 წლის, მთავრობის საქმიანობას?
Ended
poll image