როგორ შეაფასებდით თბილისის მერის, ერთი წლის საქმიანობას?
Ended
poll image